Historie

Toneelvereniging “Juliana” opgericht in 1909, genoemd naar het prinsesje dat was geboren, is voortgekomen uit de toenmalige kunstwielrijdersvereniging. Het was de bedoeling om met eenakters en sketches de financiële positie voor de kunstwielrijdersvereniging te verbeteren. Er werd toch al spoedig overgegaan tot het spelen van avondvullende producties, veelal bijbeldrama’s die pasten in het tijdsbeeld en het rijke Roomse leven. Een traditie die tot aaan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd gecontinueerd.

Omdat de vereniging niet wilde toetreden tot de cultuurkamer, werden in de oorlogsjaren de activiteiten stopgezet. Medio 1945 werden alle activiteiten hervat en werden de repetities gestart voor de eerste na-oorlogse productie, te weten “Kinderen van ons volk” van Antoon Koolen, waarbij Jos Engelen uit Sittard tekende voor de regie. Deze productie groeide uit tot een waar succes, niet alleen in Einighausen, maar in de hele regio.

In 1949 wordt met de opvoering van “Sybille het zigeunermeisje” het veertigjarig jubileum gevierd. Deze jubileumproductie ging onder de regie van Harie Storcken, de regisseur die meer dan 20 jaar als zodanig bij “Juliana” actief was. Speelde men tot medio 1960 alleen Nederlandstalig repertoire, met de opvoering van “Hartentroef” van P. Malherbe deed het dialecttoneel zijn intrede in Einighausen. De “Sjtiefkop” van de Beeker auteur J. Wouters was het succesvolle jublileumstuk bij de gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Ondanks dit geslaagde jubileum ontkwam ook “Juliana” niet aan de zuigkracht van de televisie. Niet alleen was er praktisch geen aanwas, ook de publieke belangstelling was als gevolg van de opkomst van de televisie tanende. Voor “Juliana” zat er niets anders op dan een rustperiode in te lassen.

Medio 1978 werd besloten de activiteiten te hervatten en werd het dialectspel “Eine woonwage heel sjtil” in studie genomen, onder de regie van Toine Mertens. De keuze van dit stuk bleek een schot in de roos, want niet alleen werden er in Einighausen 3 heropvoeringen gegeven, ook in de regio werd “Juliana” herhaaldelijk gevraagd deze dialectkraker te presenteren. Met de opvoering van “Eine woonwage heel sjtil” heeft “Juliana” een dialecttraditie ingezet die heden ten dagen wordt gecontinueerd.

Alle uitvoeringen na de herstart in 1979 waren opvoeringen in het dialect en deze traditie wordt tot op vandaag gehandhaafd.

“Juliana” heeft niet alleen bij de vele bezoekers uit de regio al heel lang een uitstekende naam, ook binnen de Limburgse Federatie voor Amateurtoneel weet men wat “Juliana” in de toneelwereld waard is.

In het toneelseizoen 1995/1996 werd “Juliana” door de Limburgse Federatie van Amateurtoneel voor het eerst genomineerd voor de toneelprijs “De opmerkelijkste” voor de productie “De knecht van twee meesters”, van auteur Goldoni. De vereniging ontving in de categorie decor en verzorging deze felbegeerde onderscheiding. Ook voor het seizoen 1998/1999 werd “Juliana” genomineerd voor de productie “Sjtilaan wurdt ’t wèntjer”, auteur Hans Stelsman, en nu werd de onderscheiding in de wacht gesleept voor de totale productie. Beide stukken waren in regie van Toine Mertens.

In 1999 werd het 90-jarig bestaansfeest gevierd met een drukbezochte receptie, huldiging van jubilarissen en de productie “Het kommuniefeest” van de auteur F. Kusz, regie Toine Mertens.

In 2009 werd “de oude dame” 100 jaar en dit werd gevierd met een groots feest, receptie en het huldigen van jubilarissen. De vereniging ontving uit handen van burgemeester Cox de bronzen legpenning van verdiensten van de Gemeente Sittard-Geleen. Van de Limburgse Federatie Amateurtoneel ontvingen wij een speciale oorkonde met beeldje bij dit uitzonderlijk jubileum binnen de amateurwereld.

De productie “Nonkel Gaston is dood….en dan is er koffie” van auteur Luk Gijsbregts, regie Frans Veugen, werd in dit jubileumjaar op de planken gebracht in het dialect onder de titel “…..En dan is t’r koffie”.

Zeer goede producties werden in de loop der vele jaren op de planken gebracht van Goldoni tot Walter v.d. Broeke, Ayckborn, Cooney en Chapman, Jacques Vriens, enz.

Vanaf het begin van “De Oude Amabachten” in Einighausen werden / worden de bezoekers bijna elk jaar wel met een sketch of korte eenakter verrast.

Ook werd vele jaren deelgenomen aan de Oogstdankstoet in Berg a/d Maas en aan de dorpsfeesten in Wijnandsrade.